Trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh
ky thi thpt quoc gia

Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Năm, 05/05/2016, 10:26 AM

BÁO CÁO Tổng kết, đánh giá năm 2015, sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

ĐẢNG BỘ HUYỆN THUẬN NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                Số     -BC/CB THPTNVL

Thuận Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2016.

 

BÁO CÁO

 

Tổng kết, đánh giá năm 2015, sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

 
 

I. Đặc điểm chung:

            1. Khái quát sơ về trường:

                 Tổng số CBCNVC: 42    nữ : 18    

 Kết quả phân loại cuối năm học 2013-2014:

- Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ: 04

- Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ: 28

- Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ: 10

- Không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ: 0

 

2. Những thuận lợi, khó khăn:

 

a) Thuận lợi:

- Trong Ban giám hiệu phân công nhiệm vụ cho Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, cụ thể nên việc lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện không bị chồng chéo.

- CBCNVC trong nhà trường nghiêm túc chấp hành và thực hiện tốt việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Các tổ chức bộ phận triển khai tốt việc tuyên truyền “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

b) Khó khăn và hạn chế:

- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của một số học sinh trong nhà trường chưa thường xuyên, dẫn tới nhận thức và hành động còn hạn chế.

- Vẫn còn tình trạng giáo viên lãng phí thời gian, chưa chịu khó tìm tòi rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, một số ít giáo viên chủ nhiệm chưa thực sự tâm huyết với học sinh.

- Một số  học sinh lãng phí thời gian, trốn học, bỏ tiết học đi chơi Games, xin thêm tiền cha mẹ rồi đi chơi. Một số khác chấp hành luật ATGT chưa tốt.

 

 * Nguyên nhân của những hạn chế trên:

 

- Nguyên nhân khách quan: Việc học tập và làm theo Bác là một nhiệm vụ của cả đời, không thể ngày một ngày hai mà tiến bộ ngay được, đòi hỏi phải kiên trì và phải có tâm sáng. Hơn nữa, các em học sinh lại đang trong giai đoạn cần phải có sự giáo dục nhiều. Một số giáo viên mới ra trường chưa được bồi dưỡng, rèn luyện nhiều về đạo đức cách mạng.

- Nguyên nhân chủ quan: Việc phối hợp giữa gia đình – nhà trường – xã hội trong việc giáo dục học sinh chưa phát huy hết hiệu quả. Một số phụ huynh học sinh phó mặc việc dạy dỗ con em mình cho nhà trường; thậm chí không biết con mình học lớp nào, học những buổi nào chính khóa, những buổi nào ngoại khóa, phụ đạo,…

 

II. Kết quả thực hiện

 

 

1.Về thực hiện các văn bản chỉ đạo, công tác tuyên truyền và triển khai chuyên đề năm 2015.

 

a) Kết quả triển khai các văn bản:

- Tình hình quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Thực hiện tốt Công văn, Kế hoạch của Huyện ủy.

 Ngay sau khi có Công văn của Huyện ủy về việc “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban giám hiệu trường đã  tổ chức học tập quán triệt đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nghiêm túc, đúng quy trình hướng dẫn của Huyện ủy bao gồm các tổ trưởng chuyên môn, cán bộ cốt cán và đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

Trên cơ sở Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy về việc “triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2015 “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Ban giám hiệu đã họp mở rộng và triển khai các nội dung tới các CBCNVC trong Nhà trường, các tổ chức đoàn thể nội dung Chỉ thị 03, các hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về việc triển khai việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo đến toàn thể cán bộ đảng viên, nhân viên và học sinh.

b) Kết quả triển khai chuyên đề năm học 2014-2015:

Thực hiện theo kế hoạch triển khai chuyên đề năm học 2014-2015 Nhà trường đã tiến hành lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chuyên đề: Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

c) Công tác tuyên truyền:

- Công tác tuyên truyền có vai trò và ý nghĩa rất lớn tác động đến nhận thức của giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh…trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tấm gương của chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì vậy mà Ban giám hiệu đã chỉ đạo và phối hợp với các tổ chuyên môn, Đoàn thanh niên, công đoàn trong nhà trường nghiêm túc quán triệt sâu rộng tới từng giáo viên, nhân viên và học sinh với nhiều hình thức. Lãnh đạo triển khai, tuyên truyền gắn với việc sinh hoạt chuyên môn. Đoàn trường tuyên truyền, quán triệt trong các buổi sinh hoạt Đoàn, các tiết chào cờ. Đặc biệt là những chuyển biến, việc làm thiết thực của các em sau khi được học tập tấm gương của Bác. Các chi đoàn thực hiện rất tốt là 12C1, 12C3, …

 

 

- Ngoài ra Ban giám hiệu nhà trường còn chỉ đạo Ban quản trị trang Website của trường xây dựng chuyên mục từng bước xây dựng chuyên mục “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bộ phận chuyên môn của Nhà trường cũng chỉ đạo các bộ môn có liên quan lồng ghép tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tiết học (Một số môn làm rất tốt việc lồng ghép này là các môn Ngữ Văn, Lịch Sử, Giáo dục công dân…) và lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

 

2.Về kết quả thực hiện việc “học tập” và “làm theo”, cụ thể ở một số nội dung sau:

 

a) Kết quả việc tổ chức Hội nghị biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm  học 2014 - 2015.

 

 

b) Kết quả xây dựng kế hoạch sinh hoạt đơn vị chuyên đề và tổ chức đăng kí bổ sung việc “làm theo” năm học 2014 - 2015 trong tập thể và cá nhân của nhà trường.  Có 42/42 CBCNVC đăng kí bổ sung việc “làm theo” năm học 2014 - 2015 chiếm tỉ lệ 100%.

c) Những mô hình, điển hình tiêu biểu trong thực hiện“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học 2014 – 2015.

 

 Đã có những cá nhân làm gương sáng trước tập thể: Tiêu biểu như đồng chí: Phan Công Trịnh-Bí thư chi bộ có 05 năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở, Trần Thị Mộng Kiều, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Lân là chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2013-2014.

 

- Về Học sinh em Bạch Thị Thanh Thảo; em: Bùi Thị Kim Ngân nghèo nhưng có tinh thần vượt khó, học giỏi, hoạt động phong trào tích cực; em Vũ Thị Hải Vân, Huỳnh Ngọc Minh: vừa học tập tốt , gương mẫu vừa hoàn thành tốt mọi công việc phụ trách.

e) Công tác tổ chức, kiểm tra việc thực hiện “ Làm theo”  gắn với nhiệm vụ chính trị được giao của tập thể, cá nhân từng CBCNVC trong năm học 2014 - 2015 được thực hiện trong đơn vị.

 

 

* Công tác chỉ đạo.

 

 

- Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Huyện ủy, BGH nhà trường đã họp và chỉ đạo đối với các tổ chuyên môn, nhấn mạnh với các đồng chí đảng viên luôn quan tâm tới chất lượng chuyên môn do nhu cầu của xã hội; vì vậy các tổ cần phải có bước đột phá, nâng cao chất lượng giảng dạy mang tính đồng đều trong cả Tổ. Tích cực đổi mới trong kiểm tra, đánh giá. Luôn chỉ đạo tổ văn phòng thực nghiệm cải cách hành chính có hiệu quả rõ nét.

 

- Kết quả bước đầu cho thấy công tác chỉ đạo đã phát huy hiệu quả rất tốt. Đối với Tổ văn phòng luôn duy trì và thực hiện tốt việc chấp hành giờ giấc làm việc; giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả, niềm nở hướng dẫn phụ huynh, học sinh, nhân dân đến liên hệ công việc. Công tác tài chính luôn được công khai, minh bạch, giải quyết kịp thời các chế độ cho GV, nhân viên, HS; có 04 đồng chí đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, xây dựng được 08 sáng kiến kinh nghiệm.

 

 

 

* Công tác kiểm tra, đôn đốc:

 

 

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc ở tất cả các mặt, từ hoạt động chuyên môn đến hoạt động đoàn thể, qua đó nắm bắt thông tin hai chiều về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- BGH nhà trường phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể và cá nhân trong từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Hàng tháng, hàng quý các tập thể và cá nhân đều báo cáo với BGH nhà trường, lãnh đạo trường trong các phiên sinh hoạt đơn vị.

 

III. Đánh giá chung về sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân năm học 2014 - 2015 so với những năm trước đây:

 

Qua 5 năm thực hiện việc lồng ghép giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong các môn học và các hoạt động giáo dục đồng thời đẩy mạnh học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhà trường, thầy và trò trường THPT Nguyễn Văn Linh đã đạt nhiều thành tích từ  nhận thức đến hành động, cụ thể như sau:

- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường đã nhận thức đúng về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Xác định rõ việc học tập theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Hồ Chí Minh là việc của cả đời, chứ không chỉ ngày một ngày hai. Cho nên Cán bộ, GV, nhân viên. HS Trường THPT Nguyễn Văn Linh đã kiên trì học tập và làm theo Bác từ những cái nhỏ bé, giản dị nhất. Đã có những biểu hiện cụ thể như:

+ Các cuộc họp ngắn gọn, đúng thời gian và hiệu quả hơn.

+ Giáo viên có trách nhiệm và tận tụy với học sinh hơn. Tinh thần tự giác học tập để nâng cao trình độ tay nghề ngày được phát huy.

+ Tỉ lệ học sinh giỏi ngày càng cao, chất lượng mũi nhọn, giáo dục toàn diện học sinh được nâng lên rõ rệt; trường học thân thiện môi trường làm việc, công tác giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh vui vẻ thân thiện, tích cực, hiệu quả; tinh thần, thái độ, động cơ học tập của học sinh được chuyển biến ngày càng tốt hơn.

+ Không có tình trạng tham ô, hối lộ hay các biểu hiện tiêu cực trong nhà trường.

+ Cán bộ, giáo viên nhân viên , bộ phận văn phòng làm việc hành chính đúng giờ. Tiếp đón và giải quyết công việc cho phụ huynh và học sinh niềm nở, nhanh chóng, hiệu quả (ví dụ như rút học bạ, chuyển trường, xin giấy xác nhận….).

+ Mỗi tổ chức, cá nhân đều xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần ngày cụ thể, làm việc theo kế hoạch khoa học, hiệu quả; có lịch để tiếp đón và lắng nghe những phản ánh, góp ý của dân và phụ huynh, học sinh.

 

IV. Phương hướng nhiệm vụ cơ bản thực hiện năm 2016:

 

- Tích cực triển khai quán triệt , nâng cao nhận thức về tầm quan trong, ý nghĩa của chủ đề năm 2015: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

- Trong BGH nhà trường đề cao trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; chủ động chỉ đạo việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở đơn vị. Quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đoàn viên thanh niên theo chuẩn mực đạo đức, tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh.

- BGH nhà trường tiếp tục chỉ đạo rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm cụ thể của đơn vị. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, CNVC đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc.

 -Tiếp tục chỉ đạo các tổ chuyên môn, đoàn thể trong nhà trường tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" để tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý thức tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt mục đích, yêu cầu của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh. Tiếp tục đẩy mạnh lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của cơ quan, gắn với chương trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi đảng viên, công chức, viên chức. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá xếp loại trường học, cán bộ, giáo viên, nhân viên. Làm tốt công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đoàn viên thanh niên theo chuẩn mực đạo đức, tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh.

 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những cá nhân tiêu biểu; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, thiếu quan tâm, chú trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến tạo ra không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và học sinh tin tưởng, thi đua “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

V. Những kiến nghị, đề xuất của địa phương, đơn vị trong thự hiện việc “học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:  Không

 

 

Nơi nhận:

T/M CHI BỘ

- Huyện ủy Thuận Nam (BC);

 Phó Bí thư

- BGH nhà trường;

 

- Công Đoàn, Đoàn TN;

- Lưu CB.

 

 

 

 

Nguyễn Trung Dũng

 

 

Quản trị web

Những tin liên quan

hoc tap ho chi minh truong thpt nguyen van linh

Tuyên dương học sinhnew

Huỳnh Thị Thúy Vi

Lớp 12C3 - Học sinh GIỎI nhất khối 12 - 2018-2019 - Điểm TBM: 8.7

Phan Thị Ngọc Như

Lớp 11C2 - Học sinh GIỎI nhất khối 11- 2018-2019 - Điểm TBM: 8.9

Nguyễn Thị Yến Nhi

Lớp 10C2 - Học sinh GIỎI nhất Khối 10 - 2018-2019 - Điểm TBM: 9.1

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNHThư viện pháp luật

    CỰU HỌC SINHnew

    Chưa có thông tin cựu học sinh.
    Hãy click ngay để là người đầu tiên đăng ký!
    Xem danh sách Đăng ký cựu học sinh
    Đài Ninh Thuận