ky thi thpt quoc gia

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá cuối kỳ 1 năm học 2020-2021

Thứ Ba, 08/12/2020, 08:27 PM

Căn cứ công văn số 2415/SGDĐT-NVDH ngày 01/10/2020 của Sở GDĐT Ninh Thuận về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2020-2021; Công văn số 2521/SGDĐT-NVDH ngày 14/10/2020 về Hướng dẫn tổ chức kiểm tra. Đánh giá học sinh cấp trung học từ năm học 2020-2021; Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, Trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá cuối kỳ I năm học 2020-2021.

Quý thầy cô và các em xem chi tiết tại file kèm theo!


LỊCH THI CUỐI KỲ 1 TRONG FILE KẾ HOẠCH!
 

Quản trị web

Những tin liên quan

hoc tap ho chi minh

Tuyên dương học sinhnew

Nguyễn Thạch Thảo

Lớp 12C2 - THỦ KHOA Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 - Tổng điểm: 46.75

Lê Thị Anh Thy

Lớp 6/1 - Học sinh GIỎI nhất khối 6 - 2019-2020 - Điểm TBM: 9.1

Lê Thị Phương Quỳnh

Lớp 7/2 - Học sinh GIỎI nhất khối 7 - 2019-2020 - Điểm TBM: 8.8

Nguyễn Ngọc Minh Thương

Lớp 8/2 - Học sinh GIỎI nhất khối 8 - 2019-2020 - Điểm TBM: 9.3

Nguyễn Trang Thế Vinh

Lớp 9/1 - Học sinh GIỎI nhất khối 9 - 2019-2020 - Điểm TBM: 9.1

Kiều Thị Diễm Tuyết

Lớp 10C2 - Học sinh GIỎI nhất khối 10 - 2019-2020 - Điểm TBM: 9.0

Nguyễn Thị Lệ Giang

Lớp 11C1 - Học sinh GIỎI nhất khối 11 - 2019-2020 - Điểm TBM: 9.1

Trần Ngọc Cát Linh

Lớp 12C1 - Học sinh GIỎI nhất khối 12 - 2019-2020 - Điểm TBM: 8.8

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNHThư viện pháp luật

  CỰU HỌC SINHnew

  Chưa có thông tin cựu học sinh.
  Hãy click ngay để là người đầu tiên đăng ký!
  Xem danh sách Đăng ký cựu học sinh
  Đài Ninh Thuận
  Thầy Kiều Ngọc Thuận
  18/01/1978 ( 43 tuổi)