ky thi thpt quoc gia

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỰU HỌC SINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH

Bạn là cựu học sinh của Trường THPT Nguyễn Văn Linh hoặc bạn có biết thông tin về một cựu học sinh của trường. Hãy gửi đến nhà trường để thông tin được giới thiệu lên website. Click Chia sẻ qua các trang mạng xã hội để nhiều người biết đến Trang Thông Tin Cựu Học Sinh Trường THPT Nguyễn Văn Linh!
Các thông tin như: Họ tên, Địa chỉ, Công việc hiện tại, Thông tin khác, các cựu học sinh nên nhập tiếng việt có dấu nhé!
Họ tên  
Niên khóa
Đăng ký thông tin tài khoản đăng nhập diễn đàn Trường THPT Nguyễn Văn Linh
Tên đăng nhập  
Mật khẩu  
Địa chỉ
Di động
Email
Giới tính
Ngày sinh (Dạng dd/MM/yyyy, VD: 30/04/1998)  
Hình ảnh
Add
(Dung lượng không được vượt quá 200KB)
Công việc hiện tại
Thông tin khác
Mã bảo mật security-code  

DANH SÁCH CỰU HỌC SINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH

Chọn niên khóa:
Không có dữ liệu...
hoc tap ho chi minh

Tuyên dương học sinhnew

Nguyễn Thạch Thảo

Lớp 12C2 - THỦ KHOA Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 - Tổng điểm: 46.75

Lê Thị Anh Thy

Lớp 6/1 - Học sinh GIỎI nhất khối 6 - 2019-2020 - Điểm TBM: 9.1

Lê Thị Phương Quỳnh

Lớp 7/2 - Học sinh GIỎI nhất khối 7 - 2019-2020 - Điểm TBM: 8.8

Nguyễn Ngọc Minh Thương

Lớp 8/2 - Học sinh GIỎI nhất khối 8 - 2019-2020 - Điểm TBM: 9.3

Nguyễn Trang Thế Vinh

Lớp 9/1 - Học sinh GIỎI nhất khối 9 - 2019-2020 - Điểm TBM: 9.1

Kiều Thị Diễm Tuyết

Lớp 10C2 - Học sinh GIỎI nhất khối 10 - 2019-2020 - Điểm TBM: 9.0

Nguyễn Thị Lệ Giang

Lớp 11C1 - Học sinh GIỎI nhất khối 11 - 2019-2020 - Điểm TBM: 9.1

Trần Ngọc Cát Linh

Lớp 12C1 - Học sinh GIỎI nhất khối 12 - 2019-2020 - Điểm TBM: 8.8

Đài Ninh Thuận