ky thi thpt quoc gia
Cam kết CLGD năm học 2014-2015

Cam kết CLGD năm học 2014-2015

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục trường THPT Nguyễn Văn Linh năm học 2014-2015 theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT

Đăng lúc: 20-10-2014 02:18:38 AM | Đã xem: 1761 | Chuyên mục: Cam kết CLGD
Cam kết CLGD năm học 2013-2014

Cam kết CLGD năm học 2013-2014

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục trường THPT Nguyễn Văn Linh năm học 2013 - 2014 theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT

Đăng lúc: 20-10-2014 02:16:09 AM | Đã xem: 1574 | Chuyên mục: Cam kết CLGD
Cam kết CLGD năm học 2012 - 2013

Cam kết CLGD năm học 2012 - 2013

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục trường THPT Nguyễn Văn Linh năm học 2012 - 2013 theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT.

Đăng lúc: 03-03-2013 04:14:26 PM | Đã xem: 1948 | Chuyên mục: Cam kết CLGD
Cam kết CLGD năm học 2011 - 2012

Cam kết CLGD năm học 2011 - 2012

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục trường THPT Nguyễn Văn Linh năm học 2011 - 2012 theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT.

Đăng lúc: 03-03-2013 04:14:41 PM | Đã xem: 1937 | Chuyên mục: Cam kết CLGD
Cam kết CLGD năm học 2010 - 2011

Cam kết CLGD năm học 2010 - 2011

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục trường THPT Nguyễn Văn Linh năm học 2010 - 2011 theo Thông tư 09/ 2009/ TT-BGDĐT.

Đăng lúc: 03-03-2013 04:15:27 PM | Đã xem: 1964 | Chuyên mục: Cam kết CLGD
Cam kết CLGD năm học 2009 - 2010

Cam kết CLGD năm học 2009 - 2010

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục trường THPT Nguyễn Văn Linh năm học 2009 - 2010 theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT.

Đăng lúc: 03-03-2013 04:15:41 PM | Đã xem: 1980 | Chuyên mục: Cam kết CLGD
hoc tap ho chi minh

Tuyên dương học sinhnew

Nguyễn Thạch Thảo

Lớp 12C2 - THỦ KHOA Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 - Tổng điểm: 46.75

Lê Thị Anh Thy

Lớp 6/1 - Học sinh GIỎI nhất khối 6 - 2019-2020 - Điểm TBM: 9.1

Lê Thị Phương Quỳnh

Lớp 7/2 - Học sinh GIỎI nhất khối 7 - 2019-2020 - Điểm TBM: 8.8

Nguyễn Ngọc Minh Thương

Lớp 8/2 - Học sinh GIỎI nhất khối 8 - 2019-2020 - Điểm TBM: 9.3

Nguyễn Trang Thế Vinh

Lớp 9/1 - Học sinh GIỎI nhất khối 9 - 2019-2020 - Điểm TBM: 9.1

Kiều Thị Diễm Tuyết

Lớp 10C2 - Học sinh GIỎI nhất khối 10 - 2019-2020 - Điểm TBM: 9.0

Nguyễn Thị Lệ Giang

Lớp 11C1 - Học sinh GIỎI nhất khối 11 - 2019-2020 - Điểm TBM: 9.1

Trần Ngọc Cát Linh

Lớp 12C1 - Học sinh GIỎI nhất khối 12 - 2019-2020 - Điểm TBM: 8.8

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNHThư viện pháp luật

    CỰU HỌC SINHnew

    Chưa có thông tin cựu học sinh.
    Hãy click ngay để là người đầu tiên đăng ký!
    Xem danh sách Đăng ký cựu học sinh
    Đài Ninh Thuận